Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Ценовник трошкова прикључка

Ценовник трошкова прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије
„Електровојводина“ д.о.о. – Нови Сад

(ценовник важи од 01.01.2013.)

Ценовник прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије П.Д. „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Д.О.О. – Нови Сад је урађен у свему према закону о енергетици (сл. Гласник РС бр. 84/04 ), „Одлуци о утврђивању метадологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије“ Агенције за енергетику РС (сл. Гласник РС бр. 60 од 14.07.2006.), Одлуци о изменама и допунама одлуке о утврђивању методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије од 6.02.2009. као и норматива материјала, рада и механизације усвојеним у П.Д. „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Д.О.О. – Нови Сад


Ценовник се примењује на територији на којој „Електровојводина„ д.о.о. – Нови Сад снабдева електричном енергијом купце.


П.Д. „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Д.О.О. – Нови Сад, на принципима јавности и недискриминације, обезбеђује подносиоцима захтева за прикључење увид у ценовник на основу кога се утврђују трошкови прикључења, односно висина и начин утврђивања тих трошкова.

ЦЕНОВНИЦИ:

1. ЦЕНОВНИК Трошкова прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. – Нови Сад (ценовник важи од 01.01.2013.)

2. ЦЕНОВНИК Трошкова прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. – Нови Сад ЗА ПОСЕБНЕ СЛУЧАЈЕВЕ (ценовник важи од 01.07.2013.)