Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Ценовник услуге издавања докумената за електране

Ценовник услуге издавања докумената за електране

 

Врста услуге

Цена без ПДВ

(РСД)

ПДВ 20%

(РСД)

Цена са ПДВ

(РСД)

1.

 Издавање мишљења о условима за прикључење електране

 

1.1

за прикључење електране снаге закључно са 160 kVA

12.200,30

2.440,06

14.640,36

1.2

за прикључење електране снаге веће од 160 kVA закључно са 1 MVA

68.500,21

13.700,04

82.200,25

1.3

за прикључење електране снаге веће од 1 MVA на средњенапонском нивоу

122.699,49

24.539,90

147.239,39

1.4

за прикључење електране на 110 kV напонском нивоу у трансформаторским станицама ТС 110/x kV/kV које су део дистрибутивног система

200.000,28

40.000,06

240.000,34

2.

Израда анализе оптималних услова прикључења

 

2.1

за прикључење електране снаге закључно са 160 kVA

6.100,15

1.220,03

7.320,18

2.2

за прикључење електране снаге веће од 160 kVA закључно са 1 MVA

34.299,86

6.859,97

41.159,83

2.3

за прикључење електране снаге веће од 1 MVA на средњенапонском нивоу

61.699,39

12.339,88

74.039,27

2.4

за прикључење електране на 110 kV напонском нивоу у трансформаторским станицама ТС 110/x kV/kV које су део дистрибутивног система

120.000,44

24.000,09

144.000,53

3.

Продужење мишљења о условима за прикључење електране или анализе оптималних услова за прикључење

 

3.1

за прикључење електране снаге закључно са 160 kVA

2.100,64

420,13

2.520,77

3.2

за прикључење електране снаге веће од 160 kVA закључно са 1 MVA

12.700,58

2.540,12

15.240,70

3.3

за прикључење електране снаге веће од 1 MVA на средњенапонском нивоу

20.699,60

4,139.92

24.839,52

3.4

за прикључење електране на 110 kV напонском нивоу у трансформаторским станицама ТС 110/x kV/kV које су део дистрибутивног система

30.000,46

6.000,09

36.000,55

4.

Издавање услова за пројектовање и прикључење

 

 

за прикључење електране снаге закључно са 160 kVA

22.299,95

4.459,99

26.759,94

 

за прикључење електране снаге веће од 160 kVA закључно са 1 MVA

78.399,48

15.679,90

94.079,38

 

за прикључење електране снаге веће од 1 MVA на средњенапонском нивоу

152.600,44

30.520,09

183.120,53

 

за прикључење електране на 110 kV напонском нивоу у трансформаторским станицама ТС 110/x kV/kV које су део дистрибутивног система

293.999,77

58.799,95

352.799,72