Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Цeновник

Цена електричне енергије исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", број 84/14) и то:

ДОМАЋИНСТВО

Категорија

купаца

Тарифе

Јединица мере

Динара за јединицу мере

1

2

3

4

Широка потрошња

трошак јавног снабдевача

125,530

обрачунска снага

kW

45.883

активна енергија

једнотарифно мерење

зелена зона

kWh

4.924

плава зона

kWh

7.386

црвена зона

kWh

14.772

двотарифно мерење:

виша дневна тарифа - зелена зона

kWh

5.628

нижа дневна траифа - зелена зона

kWh

1.407

виша дневна тарифа - плава зона

kWh

8.440

нижа дневна траифа - плава зона

kWh

2.110

виша дневна тарифа - црвена зона

kWh

16.880

нижа дневна траифа - црвена зона

kWh

4.220

управљана потрошња

виша дневна тарифа - зелена зона

kWh

5.628

нижа дневна траифа - зелена зона

kWh

1.407

виша дневна тарифа - плава зона

kWh

7.174

нижа дневна траифа - плава зона

kWh

1.794

виша дневна тарифа - црвена зона

kWh

14.349

нижа дневна траифа - црвена зона

kWh

3.587

управљана потрошња са посебним мерењем (ДУТ)

нижа дневна траифа - зелена зона

kWh

1.407

нижа дневна траифа - плава зона

kWh

2.110

нижа дневна траифа - црвена зона

kWh

4.220

Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у "Сл. гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. августа 2015. године.