Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Како се постаје купац?

Да би постали купац електричне енергије, потребно је поднети захтев за издавање Одобрења за прикључење. Захтев се подноси службама енергетике у огранцима Друштва. На основу поднетог захтева и испуњавањем услова, издаје се Решење о прикључењу. По испуњењу услова из Решења о прикључењу, странка стиче право на прикључење на електродистрибутивну мрежу.