Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Пријава неовлашћене потрошње

Mогуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње, уз напомену: Пријава неовлашћене потрошње
  • бесплатним позивом на број 0800 220 225
  • електронским путем , попуњавањем и слањем обрасца: Пријава неовлашћене потрошње