Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Пријава очитаног стања

У случају да Ваше бројило из било ког разлога није очитано, молимо Вас да то сами урадите.

Очитана стања можете нам доставити:

  • лично, на шалтерима електродистрибуција, погона, пословница;
  • електронским путем, попуњавањем и слањем обрасца: Пријава очитаног стања;
  • телефонским путем, позивом на један од следећих бројева телефона у зависноси од дистрибутивне области у којој се налази место потрошње:

огранак "Електродистрибуција Нови Сад " :

0800 220 021 / 021 521 189

огранак "Електродистрибуција Суботица" :

024 619 300

огранак "Електродистрибуција Зрењанин" :

023 559 328

огранак "Електродистрибуција Панчево" :

013 306 111

огранак "Електродистрибуција Сомбор" :

025 465 200

огранак "Електродистрибуција Рума" :

022 479 666 / 471 893

огранак "Електродистрибуција Сремска Митровица" :

022 630 555