Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Пријава очитаног стања

У случају да Ваше бројило из било ког разлога није очитано, молимо Вас да то сами урадите.

Очитана стања можете нам доставити:

  • лично, на шалтерима електродистрибуција, погона, пословница;
  • електронским путем, попуњавањем и слањем обрасца: Пријава очитаног стања;
  • телефонским путем, позивом на један од следећих бројева телефона у зависноси од дистрибутивне области у којој се налази место потрошње:

огранак "Електродистрибуција Нови Сад " :

0800 220 225

огранак "Електродистрибуција Суботица" :

0800 220 225

огранак "Електродистрибуција Зрењанин" :

 023 559  393

огранак "Електродистрибуција Панчево" :

013 306 077

огранак "Електродистрибуција Сомбор" :

 025 465 205

огранак "Електродистрибуција Рума" :

022 400 207

огранак "Електродистрибуција Сремска Митровица" :

022 638 154