Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Привремена обустава испоруке електричне енергије

Испорука електричне енергије може да се привремено обустави на Ваш захтев.

Предуслов за то је да су измирене све доспеле обавезе по рачуну за испоручену електричну енергију.

Подношењем овог захтева стичете статус којим се, у периоду трајања обуставе испоруке, рачун не издаје, и не задужујете се за РТВ претплату и фиксни део.

Уредбом је предвиђено да привремена обустава траје најмање годину дана, а највише две.

Уколико по истеку рока од две године, не подесете захтев за поновну испоруку електричне енергије, аутоматски ће доћи до раскида претплатничког односа.