Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Промена адресе уручења

Захтев се може доставити: 

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Промена адресе уручења

Уз захтев је потребно приложити документацију која упућује на разлоге промене адресе уручења рачуна.