Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Промена начина обрачуна

Начин обрачуна односно једнотарифно или двотарифно мерење је лични избор купца.

Двотарифно мерење могуће је уколико постоје техничке претпоставке за то, односно ако купац има двотарифно бројило и уклопни сат усклађен са важећим Тарифним системом.

Промену начина обрачуна могуће је тражити подношењем писменог захтева.

Захтев се може доставити:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње, уз напомену: Захтев за промену начина обрачуна