Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Промена власништва

У случају промене власништва, нови власник плаћа електричну енергију од дана заснивања претплатничког односа.

При заснивању претплатничког односа, нови власник потписује уговор о продаји електричне енергије.

Нови власник који благовремено (најкасније у року од 5 дана) не пријави промену власништва, плаћа потрошену електричну енергију од последњег очитавања потрошње.

Претходни власник који не пријави промену власништва, дужан је да плати електричну енергију потрошену до дана поднете пријаве новог власника.

Ради промене власништва, потребно је поднети уговор који указује на промену власништва.