Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Радно време
Електродистрибуција Погон Пословница
Радно време
Нови Сад

Бачка Паланка
Бечеј
Жабаљ

Бачки Петровац
Србобран
Темерин

6,30 - 14,30 h
Суботица

Бачка Топола
Кањижа
Сента

Бајмок
Зрењанин Кикинда

Нови Бечеј
Перлез
Житиште
Сечањ
Нова Црња

Сомбор Врбас Оџаци
Апатин
Панчево Вршац Бела Црква
Ковин
Алибунар
Рума Инђија Стара Пазова
7,00 - 15,00 h
Сремска Митровица   Шид