Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација доставе рачуна за утрошену електричну енергију

Доставу свих пошиљки које упућујемо нашим купцима врши ПТТ.

Уколико изостане уручење рачуна за електричну енергију, информацију о разлозима за то као и захтев за поновљену доставу рачуна могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње,
    уз напомену: Рекламација на доставу рачуна за утрошену ел.енергију
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство

Вирмански купци

Уговорни купци
Нови Сад
директан

021 521 189
 

централа

021 4821 222

локал

2398/3030/2081/2082

2415/2359

2413/3015
Погон Бачка Паланка
директан

021 750 151

централа

021 6044 311

локал

320

307
  Бачки Петровац
021 780 041
Погон Бечеј
021 6911 680 / 021 6912 680
  Србобран
021 730 082
Погон Жабаљ
021 831 020 / 021 831 075
  Темерин
021 841 050 / 841 070