Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација доставе рачуна

Доставу свих пошиљки које упућујемо нашим купцима врши ПТТ.

Уколико изостане уручење рачуна за електричну енергију, информацију о разлозима за то као и захтев за поновљену доставу рачуна могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на доставу рачуна за утрошену ел.енергију
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Зрењанин
директан
023 559 334
023 559 328
023 559 360
023 559 407
023 559 407
Погон Кикинда
централа
0230 413 200
локал
258
251
  Нови Бечеј
023 773 505
  Перлез
023 861 085 / 023 861 086
  Житиште
023 821 236
  Сечањ
023 841 057
  Нова Црња
023 815 112 / 023 815 103