Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација енергетског дела рачуна

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на енергетски део рачуна
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Суботица
централа
024 619-300
локал
 
 
 
Погон Сента
024 628 800
Погон Бачка Топола
централа
024/619-555
локал
24438
24443
Погон Кањижа
централа
024/619-500
локал
24403
24402
  Бајмок
024 762 242
024 619 300