Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација енергетског дела рачуна

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на енергетски део рачуна
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Панчево
013 306 038
013 306 030
013 306 040
013 306 041
013 306 167
Погон Вршац
013 839 555
  Бела Црква
013 851 044
  Ковин
013 742 320
  Алибунар
013 641 046