Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација енергетског дела рачуна

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на енергетски део рачуна
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Зрењанин
директан
023 559 336
023 559 344
023 559 452
023 559 328
023 559 359
023 559 407
023 559 407
Погон Кикинда
централа
0230 413 200
локал
250/257/260
242
  Нови Бечеј
023 773 505
  Перлез
023 861 085 / 023 861 086
  Житиште
023 821 236
  Сечањ
023 841 057
  Нова Црња
023 815 112 / 023 815 103