Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација исправности мерног уређаја

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на исправност мерног уређаја
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Зрењанин
директан
023 559 456
Погон Кикинда
централа
0230 413 200
локал
243
243
  Нови Бечеј
023 773 505
  Перлез
023 861 085 / 023 861 086
  Житиште
023 821 236
  Сечањ
023 841 057
  Нова Црња
023 815 112 / 023 815 103

На Вашу пријаву, наша дежурна служба ће изласком на терен проверити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мерни уређај доведе у исправно стање или замени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како купца тако и Електродистрибуције.