Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација исправности мерног уређаја

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на исправност мерног уређаја
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Рума
централа
022 479 666
локал
123
Погон Инђија
централа
022 561 242
локал
102 / 105
103
  Стара Пазова
централа
022 310 450
локал
105 / 107
102

На Вашу пријаву, наша дежурна служба ће изласком на терен проверити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мерни уређај доведе у исправно стање или замени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како купца тако и Електродистрибуције.