Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација финансијског дела рачуна

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Суботица
централа
024 619 300
локал
251
357
Погон Сента
024 628 800
Погон Бачка Топола
централа
024/619-555
локал
24438
24443
Погон Кањижа
централа
024/619-500
локал
24403                     24402
  Бајмок
024 762 242
024 619 300

 

Наглашавамо да су у рачуну за испоручену електрочну енергију садржане - приказане само уплате и друге финансијске трансакције извршене искључиво у периоду за који је рачун издат.

Уплатом дуга по рачуну до рока који је посебно наглашен остварујете попуст у плаћању електричне енергије од 5%. У Вашем је интересу да своје обавезе благовремено регулишете.