Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација финансијског дела рачуна
Могуће је извршити на следеће начине:
  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Сомбор
025 465 204 / 025 465 205
Погон Врбас
021 7950 111
021 7950 112

Апатин
025 465 200

Оџаци
025 465 200

Кула
025 723 760 / 723 811

Наглашавамо да су у рачуну за испоручену електрочну енергију садржане - приказане само уплате и друге финансијске трансакције извршене искључиво у периоду за који је рачун издат.

Уплатом дуга по рачуну до рока који је посебно наглашен остварујете попуст у плаћању електричне енергије од 5%. У Вашем је интересу да своје обавезе благовремено регулишете.