Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација финансијског дела рачуна
Могуће је извршити на следеће начине:
  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Панчево
013 306 038
013 306 030
013 306 164
013 306 165
013 306 166
013 306 168
Погон Вршац
013 839 555

Бела Црква
013 851 044

Ковин
013 742 320

Алибунар
013 641 046


Наглашавамо да су у рачуну за испоручену електрочну енергију садржане - приказане само уплате и друге финансијске трансакције извршене искључиво у периоду за који је рачун издат.

Уплатом дуга по рачуну до рока који је посебно наглашен остварујете попуст у плаћању електричне енергије од 5%. У Вашем је интересу да своје обавезе благовремено регулишете.