Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација финансијског дела рачуна

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
С. Митровица
022 638 102
022 638 112
  Шид
022 712 232

Наглашавамо да су у рачуну за испоручену електрочну енергију садржане - приказане само уплате и друге финансијске трансакције извршене искључиво у периоду за који је рачун издат.

Уплатом дуга по рачуну до рока који је посебно наглашен остварујете попуст у плаћању електричне енергије од 5%. У Вашем је интересу да своје обавезе благовремено регулишете.