Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација финансијског дела рачуна

Може се извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Нови Сад
централа
021 4821 222
локал
 
2367/2368
2371/2366
Погон Бачка Паланка
директан
021 750 151
централа
021 6044 311
локал
320/318
307
  Бачки Петровац
021 780 041
Погон Бечеј
021 6911 680 / 021 6912 680
  Србобран
021 730 082
Погон Жабаљ
021 831 020 / 021 831 075
  Темерин
021 841 050 / 841 070

Наглашавамо да су у рачуну за испоручену електрочну енергију садржане - приказане само уплате и друге финансијске трансакције извршене искључиво у периоду за који је рачун издат.

Уплатом дуга по рачуну до рока који је посебно наглашен остварујете попуст у плаћању електричне енергије од 5%. У Вашем је интересу да своје обавезе благовремено регулишете.