Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација енергетскoг дела рачуна

Може се извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње, уз напомену: Рекламација на енергетски део рачуна
  • телефоном:
Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Нови Сад
директан
021 521 189
   
централа
021 4821 222
локал
2398/3030/2081/2082
2415/2359
2413/3015
Погон Бачка Паланка
директан
021 750 151
централа
021 6044 311
локал
320
307
  Бачки Петровац
021 780 041
Погон Бечеј
021 6911 680 / 021 6912 680
  Србобран
021 730 082
Погон Жабаљ
021 831 020 / 021 831 075
  Темерин
021 841 050 / 841 070