Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Укључења нових трафо станица

1. Одвод "Бач 1" - у насељу Бач, дана 21.10.2008.г. укључена је МБТС "Спортска хала" по налогу за везивање бр.3557/8 од 5.9.2008. године.

2. Извод "Текстилна" - у Сомбору, дана 11.11.2008.г. укључена је МБТС "Педагошки факултет" по налогу за везивање бр.6064/2 од 11.11.2008. године.

3. На изводу "Вајска" у насељу Берава - општина Бач, дана 1.4.2009. године укључени су: стубна трафостаница "Берава", прикључни вод 20 kV и 0,4 kV мрежа, по налогу за везивање бр.1956/6 од 31.3.2009. године.

4. На изводу "Вајска" у насељу Жива - општина Бач, дана 1.4.2009. године укључени су: стубна трафостаница "Жива", прикључни вод 20 kV и 0,4 kV мрежа, по налогу за везивање бр.1956/6 од 31.3.2009. године.

5. На изводу "Вајска" у насељу Лабудњача - општина Бач, дана 1.4.2009. године укључени су: стубна трафостаница "Лабудњача 2", прикључни вод 20 кV и 0,4 kV мрежа, по налогу за везивање бр.1956/6 од 31.3.2009. године.

6. На 20 kV изводу "Бродоградилиште" у Апатину, дана 03.06.2009. године, укључени су ЗТС 20/0,4 kV "Saint Gobain" и прикључни вод 20 kV, по налогу за везивање бр.МЧ/МЧ 6.30.4-2988/1 од 29.5.2009. године.

7. На 20 kV изводу "Центар 3" у Сомбору, дана 17.6.2009. године укључени су МБТС 20/0,4 kV "Петра Драпшина" и прикључни вод 20 kV, по налогу за везивање бр. МЧ/М 6.30.4-3196/1 од 17.6.2009. године.

8. На 20 kV изводу "Ратково" у Раткову, дана 28.8.2009. године укључени су СТС 20/0,4 kV "Хладњача" и прикључни вод 20 kV, по налогу за везивање бр. МЧ/МЧ 6.30.4-4461/1 од 25.8.2009. године.

9. На 20 кV изводу "Текстилна" у Сомбору, дана 9.10.2009. године укључена је СТС 20/04 kV "Централа 3" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ 6.30.4-4085/6 од 8.10.2009. године.

10. На 20 kV изводу "Каравуково" у Каравукову, дана 12.10.2009. године укључена је СТС 20/04 kV "CASTRIX" по налогу за везивање бр. МЧ/МЧ 6.30.4-4278/9 од 12.10.2009. године.

11. На 20 kV изводу "Индустрија" у Апатину, дана 16.10.2009. године укључена је СТС 20/04 kV "Индустријска зона" по налогу за везивање бр. МЧ/МЧ 6.30.4-264/8 од 14.10.2009. године.

12. На 20 kV изводу "Лола Рибар" у Оџацима, дана 10.10.2009. године, укључена је МБТС 20/04 kV "Мотовоз" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ 6.30.4-5993/2 од 04.12.2009. године.

13. На 20 kV изводу "Бачки Грачац", дана 21.12.2009. године, укључен је далековод 20kV "Оџаци - Лалић" по налогу за везивање бр. РН 6.30.4 - 1778/9 од 08.12.2009. године.

14. На 20 kV изводу "Текстилна" у Сомбору, дана 20.12.2009. године укључена је МБТС 20/04 kV "Стапарски пут" по налогу за везивање бр. РН 6.30.4 - 1778/7 од 16.12.2009. године.

15. На 20 kV изводу "Селенча 1" у Сомбору, дана 13.01.2010. године, укључена је СТС 20/04 kV "Венац Петрове Горе" по налогу за везивање бр. МЧ/МЧ 6.30.4-3502/7 од 28.12.2009. године

16. На 20 kV изводу "Бачки Грачац" у Бачком Брестовцу, дана 18.01.2010. године, укључена је СТС 20/04 kV "Иве Лоле Рибара" по налогу за везивање бр. МЧ/МЧ 6.30.4-311/7 од 23.12.2009. године.

17. На 20 kV изводу "Оџаци 3" у Оџацима, дана 20.01.2010. године, укључена је СТС 20/04 kV "Мала привреда" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ 6.30.4-5350/7 од 19.01.2010. године.

18. На 20 kV изводу "Селенча 1" у Сомбору, дана 15.3.2010. године, укључена је СТС 20/04 kV "Сушара Буковац" по налогу за везивање бр. МЧ/МЧ 6.30.4-3957/7 од 12.3.2010. године.

19. На 20 kV изводу "Борово" у Сомбору, дана 20.5.2010. године, укључена је УТС 20/04 kV "Фиорано" по налогу за везивање бр. РН 6.30.4-1893/8 од 18.5.2010. године.

20. На 20 kV одводу "Шећерана" у Бачу, дана 20.12.2010. године, укључена је МБТС 20/04 kV "Мала привреда 2" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ 6.30.4-1179/7 од 14.12.2010. године.

21. На 20 kV изводу "Застава" у Сомбору, дана 21.01.2011. укључена је СТС 20/04 kV "Светог Архиђакона Стефана" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2-8515/4 од 18.01.2011. године.

22. На 20 kV одводу "Телечка" у Кљајићеву, дана 28.02.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Индустријска зона" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ 6.30.4-1164/6 од 25.02.2011. године.

23. На 20 kV изводу "Апатин 2" у Апатину, дана 24.03.2011. г. укључена је МБТС 20/04 kV "Општина" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2-438/4 од 16.03.2011. године.

24. На 20 kV изводу "Борово" у Сомбору, дана 15.04.2011. г. укључена је МБТС 20/04 kV "Царина" по налогу за везивање бр. РН 6.30.4 - 3304/6 од 14.04.2011. године.

25. На 20 kV изводу "Бeздан" у Бездану, дана 21.6.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Агробездан" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ РН 6.30.4 - 2201/4 од 21.6.2011. године.

26. На 20 kV изводу "Српски Милетић" у Оџацима, дана 11.7.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Сомборски пут" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 989/8 од 04.7.2011. године.

27. На 20 kV изводу "Светозар Милетић" одвод "Милчић" у Обзиру, дана 29.7.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Обзир 3" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 3370/8 од 21.7.2011. године.

28. На 20 kV изводу "Жарковац" у Шиђанима, дана 18.8.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Шиђани" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ 6.30.4 - 5829/4 од 10.8.2011. године.

29. На 20 kV изводу "Текстилна" у Сомбору, дана 29.9.2011. г. укључена је МБТС 20/04 kV "Енергана" по налогу за везивање бр. РН 6.30.4 - 4505/7 од 29.9.2011. године.

30. На 20 kV изводу "Српски Милетић" у Дорослову, дана 27.10.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Силос Холо" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 7860/4 од 26.10.2011. године.

31. На 20 kV изводу "Селенча 2" у Сомбору, дана 27.10.2011. г. укључена је МБТС 20/04 kV "Блок Селенча" по налогу за везивање бр. РН 6.30.4 - 6257/4 од 26.10.2011. године.

32. На 20 kV изводу "Селенча 1" у Сомбору, дана 4.11.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Јосићки пут 9" по налогу за везивање бр. РН 6.30.4 - 6847/4 од 26.10.2011. године.

33. На 20 kV изводу "Спортска хала" у Сомбору, дана 8.11.2011. г. укључена је МБТС 20/04 kV "Апатински пут" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 3494/14 од 3.11.2011. године.

34. На 20 kV изводу "Светозар Милетић" у Сомбору, дана 10.11.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Обзирских жртава" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 4741/10 од 03.11.2011. године.

35. На 20 kV изводу "Сонта" у Сонти, дана 14.11.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Косовска - Цара Лазара" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 866/6 од 1.11.2011. године.

36. На 20 kV изводу "Вајска" у Вајској, дана 23.11.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Газдинство Пушара" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 6521/7 од 17.11.2011. године.

37. На 20 kV изводу "Борово" у Сомбору, дана 08.12.2011. године, укључена је МБТС 20/04 kV "Фиорано 2" по налогу за везивање бр. ДЧ/ДЧ 6.30.4-8631/4 од 6.12.2011. године.

38. На 20 kV изводу "Стапар" у Стапару, дана 12.12.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "I Војвођанска" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 8916/5 од 9.12.2011. године.

39. На 20 kV изводу "Апатин 3" у Апатину, дана 22.12.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Владе Ћетковића - Светог Саве" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 6681/5 од 15.12.2011. године.

40. На 20 kV изводу "Липар" у Новој Црвенки, дана 28.12.2011. г. укључена је СТС 20/04 kV "Солунска - Генерала Родића" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 8900/4 од 22.12.2011. године.

41. На 20 kV изводу "Сивац 1" у Сивцу, дана 21.3.2012. г. укључена је СТС 20/04 kV "Косовска 2" по налогу за везивање бр. РН 6.30.2 - 8901/4 од 26.12.2011. године.

42. На 20kV изводу „Сонта“ у Свилојеву, дана 22.06.2012.г. укључена је СТС 20/04kV „Фарма“ по налогу за везивање  бр. РН 6.30.2-4045/4 од 18.06.2012. године.

43. На 20kV изводу „Трепча“ у Сомбору, дана 28.06.2012.г. укључена је за ЗТС 20/04kV „Трепча-6“ по налогу за везивање бр. РН 6.30.2-4479/2 од 25.06.2012.године.

44. На 20kV одводу „ДТД“ извода „Богојево“ у Богојеву, дана 20.07.2012.г. укључена је СТС 20/04kV  „Богојевски рит“ по налогу за везивање бр. ПХ 6.30.2-4984/4 од 19.07.2012. године.

44. На 20 kV изводу "Пристаниште" у Сомбору, дана 07.08.2012. г.  укључена је МБТС 20/0,4 кВ "Мара" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 2744/9 од 03.08.2012. године.

45. На 20 kV одводу "Телечка" извода "Кљајићево" у Телечкој, дана 09.08.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Киш Ференца - Змај Јовина" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 4228/5 од 01.08.2012. године.

46. На 20 kV изводу "Ненадић" у Ненадићу, дана 16.08.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Ненадић 5" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 4227/5 од 01.08.2012. године.

47. На 20 kV изводу "Сивац 1" у Сивцу, дана 30.08.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Иве Лоле Рибара – Петра Драпшина" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 3511/4  од 17.08.2012. године.

48. На 20 kV изводу "Аеродром" у Сомбору, дана 22.11.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Моношторски пут" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 7557/4  од 16.11.2012. године.

49. На 20 kV изводу "Селенча 1" у Сомбору, дана 26.11.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Шикарски пут – Ђорђа Бркића" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5601/5  од 07.11.2012. године.

50. На 20 kV изводу "Бачки Грачац" у Оџацима, дана 29.11.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Радна зона" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 6427/6  од 19.11.2012. године.

51. На 20 kV изводу "Сонта" у Сонти, дана 29.11.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Штросмајерова – Карађорђева" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5573/5  од 21.11.2012. године.

52. На 20 kV изводу "Београдска" у Сомбору, дана 29.11.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Чонопљански пут 4" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 7045/5  од 19.11.2012. године.

53. На 20 kV изводу "Бачки Грачац" у Оџацима, дана 04.12.2012. г. укључена је УТС 20/0,4 kV "Магна" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 7306/8  од 04.12.2012. године.

54. На 20 kV изводу "Сонта" у Свилојеву, дана 06.12.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Сонћанска – Главна" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5572/5  од 21.11.2012. године.

55. На 20 kV изводу "Веза Бач 1", одвод  "Плавна", у Плавни, дана 11.12.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "М. Тита – Б. Нушића " по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5571/5  од 21.11.2012. године.

56. На 20 kV изводу "Српски Милетић" у Српском Милетићу, дана 12.12.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Јабланичка – Вука Караџића" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5622/4  од 29.11.2012. године.

57. На 20 kV изводу "Гоге" у Сомбору, дана 21.12.2012. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Павловић салаши 2" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 4887/6  од 17.12.2012. године.

58. На 20 kV изводу "Српски Милетић" у Дорослову, дана 08.01.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Bridge Power Investments" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 8302/3  од 04.01.2013. године.

59. На 20 kV изводу "Лола Рибар" у Оџацима, дана 08.04.2013. г. укључена је МБТС 20/0,4 kV "Стандард гас" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 1153/5  од 04.04.2013. године.

60. На 20 kV одводу "Селенча" у Селенчи, дана 24.04.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "М. Тита" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 2224/4  од 16.04.2013. године.

61. На 20 kV изводу "Веза Бач 1" одвод "Плавна" у Бачу, дана 23.05.2013. г. укључена је КБТС 20/0,4 kV "Тврђава" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 3740/4  од 21.05.2013. године.

62. На 20 kV изводу "Бачки Грачац"  у Оџацима, дана 17.06.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Силос Ерић" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 4109/4  од 17.06.2013. године.

63. На 20 kV изводу "Каравуково" у Каравукову, дана 18.06.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Жарка Зрењанина - Врањанска" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 3542/4  од 29.05.2013. године.

64. На 20 kV изводу "Ненадић" у Гакову, дана 19.07.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Лазе Костића - Вука Караџића" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 3798/6  од 11.07.2013. године.

65. На 20 kV изводу "Богојево" одвод "Богојево село" у Богојеву, дана 29.08.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 kV "Штранд" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5784/13  од 29.08.2013. године.

66. На 20 кV изводу "Гаково" у Риђици, дана 25.09.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 кV "Винарија" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 6114/5  од 24.09.2013. године.

67. На 20 кV изводу "Индустрија" у Апатину, дана 27.09.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 кV  "Систем за наводњавање" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5151/5  од 20.09.2013. године.

68. На 20 кV изводу "Пристаниште" одвод "Селенча 3" у Сомбору, дана 27.09.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 кV  "Индустријски пут" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 4156/9  од 27.09.2013. године.

69. На 20 kV изводу "Липар" у Црвенки, дана 21.11.2013. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "М. Тита" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 6745/5 од 15.11.2013. године.

70. На 20 kV изводу "Апатин 1" у Апатину, дана 02.12.2013. г. укључена је МБТС 20/0,4 kV  "Ц-5/2" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 7394/4 од 25.11.2013. године.

71. На 20 kV изводу "Сонта" у Апатину, дана 10.01.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Курјачица" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 6069/5 од 09.01.2014. године.

72. На 20 kV изводу "Светозар Милетић", одвод "Светозар Милетић - Село",  у Светозару Милетићу, дана 17.01.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Ивана Мештровића - Пролетерска" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 6549/6 од 30.12.2013. године.

73. На 20 kV изводу "Колут", у Колуту, дана 21.03.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Цигланска - И. Л. Рибара" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 82/22 од 11.03.2014. године.

74. На 20 kV изводу "Бездан", у Бездану, дана 09.04.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Бајска - Колустка" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 1388/8 од 04.04.2014. године.

75. На 20 kV изводу "Индустрија", у Апатину, дана 16.04.2014. г. укључена је МБТС 20/0,4 kV  "Фабрика трикотаже" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 2321/2 од 14.04.2014. године.

76. На 20 kV изводу "Стапар", у Стапару, дана 08.05.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Змај Јовина - Николе Пашића" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 1122/6 од 04.04.2014. године.

77. На 20 kV изводу "Лола Рибар", у Оџацима, дана 16.05.2014. г. укључена је ЗТС 20/0,4 kV  "Греинер" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 1005/5 од 16.05.2014. године.

78. На 20 kV изводу "Ратково", у Раткову, дана 30.05.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Циглана насеље" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 1250/5 од 27.05.2014. године.

79. На 20 kV изводу "Каравуково", у Каравукову, дана 14.08.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Кастрикс 2" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 4444/7 од 11.08.2014. године.

80. На 20 kV изводу "Пристаниште" одвод "Селенча", у Сомбору, дана 28.08.2014. г. укључена је СТС 20/0,4 kV  "Топлана салаши" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 4728/6 од 27.08.2014. године.

81. На 20 kV изводу "Гаково", у Риђици, дана 01.09.2014. г. укључена је ЗТС 20/0,4 kV  "Воћњак 2" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5179/3 од 29.08.2014. године.

82. На 20 кV изводу "Сонта", у Свилојеву, дана 15.10.2014. г. укључена је МБТС 20/0,4 кV  "Мелиса фарм" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 5640/5 од 02.10.2014. године.

83. На 20 kV изводу "Борову", у Сомбору, дана 27.10.2014. г. укључена је УТС 20/0,4 kV  "Синагога" по налогу за везивање бр. 6.30.4 - 6562/2 од 23.10.2014. године.