Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Животна средина - контакт особе

На основу Закључака са састанка Министра животне средине и просторног планирања

са представницима јавних предузећа и других организација чији је оснивач Република Србија,

на тему координације активности на припреми просторних и урбанистичких планова особе за

контакт на подручју "Елекектродистрибуције Сомбор" су:

1. за општине и делове општина Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и Кула:

НИКОЛА ПЕШАЉ дипл.инж.ел.

тел: 025 465 200 локал 25127

моб: 064-837-2505

2. за општине и делове општина Врбас, Кула, Бачка Паланка и Нови Сад:

ЊЕГОСАВА СУРЛА дипл.инж.ел.

тел: 021-795-0140

моб: 064-837-2587