Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Региструјте се за бесплатно обавештавање путем СМС-а и /или E-маил-а

Сами изаберите коју врсту обавештења желите да добијате:

  • Износ укупног задужења за последњи обрачунски период
  • Информације о планираним искључењима ел.енергије
  • Информације o актуелним попустима
  • Информације o другим акцијама

Потребно је да унесете следеће податке:

Претплатнички број:


ЈМБГ - лица које је склопило уговор са ЈП ЕПС - ЕПС Снабдевање:


Емаил адреса:


Корисничко име:


Лозинка (мин. 6 карактера):


Потвдите лозинку:Captcha:


Сагласан сам са условима коришћења.:Informacije koje se dostavljaju putem elektronskih servisa (SMS i/ili e-mail) su informativnog karaktera.U slucaju da se pojavi razlika u dostavljenim podacima putem elektronskih servisa (SMS i/ili e-mail) merodavan je štampani racun koji izdaje PD Elektovojvodina.

PD Elektrovojvodina ne snosi nikakvu odgovornost niti priznaje bilo koju vrstu štete koja može da proistekne kao posledica greške u pogledu pogrešno dostavljenih informacija, pogrešno protumacenih informacije ili greške do koje je došlo na bilo koji drugi nacin.

PD Elektrovojvodina ne snosi nikakvu odgovornost niti priznaje bilo koju vrstu štete koja može da proistekne kao posledica ugrožavanja privatnosti ako informacije o kupcu i racunu budu neovlašceno korišceni.