Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 06. и 07.11.2018.

Дана 06.11.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Тупањац ДОО:

08.30 – 10.30

Жежељ ДОО:

11.30 – 13.30

2.

Петроварадин

Насеље Пуцкарош, Занош и ВП „Селиште“:

08.30 – 13.00

Дана 07.11.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Кисачка 2-20 и 3-9

Јована Суботића  16-22 и 19-23

Трг Марије Трандафил  7-13

Вука Караџића  14-18 и 23-31

09.00-10.30

Црпка Телеп на Камењару

Ј.Копитара 21-33, 28а-40ц

Хероја Пинкија 12-50 и 19-61

08.30-13.00

Сентандрејски пут 23-89;

Дурмиторска 28-36;
М.Симић 6-8;
Задружна 43-57, 10-25;
Ритска 2,18:

08.00 – 14.00

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.