Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 09. - 11. и 12.02.2019.

Дана 09.02.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Сремски Карловци

Трг Бранка Радичевића 2 – Гимназија:

09.00 – 12.00

Дана 11.02.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Боре Продановића 12-14:

09.00 – 11.30

Слободана Селенића 13-35:

09.00 – 13.00

Ђурђа Бранковића 4-16:

12.30 – 14.40

2.

Ковиљ

Део улица Рибарска, Стевана Пешића, Лазе Костића и 7. Јула:

08.30 – 13.30

Дана 12.02.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Ковиљ

Улица Ада:

08.30 – 13.30

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.