Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 09. и 10.05.2018.

У периоду од 07. до 11.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел. мрежи искључују:

1.

Беочин село

Љубе Станковића;
Планинска;
Јована Грчића Миленка;
Фрушкогорска:

Повремено између

08.00 – 13.30

Дана 09.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Д.Даниловића 2-12, 24, 1-7;
Булевар Јована Дучића 14-20;
Бате Бркића 1-15;
Сељачких буна 53-63;
Дечија установа и Градилиште:

11.30 – 13.30

Сељачких буна 33-51;
Бате Бркића 26-32;
Браће Дроњак 15-17;

Основна школа, Склониште 11, Трафике, Склониште, Барака и Семафор Бате Бркића:

08.30 – 10.30

Морнарска:

10.00 – 13.30

2.

Каћ

Јова Јовановић Змаја од 36 до Партизанске;
Партизанска између Змај Јове и Пролетерске:

08.00 – 12.00

Дана 10.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Ј.Дучића 3А, 3Б, 25, 27;
Партизанских база 22;
Ресторан, Склониште, Кладионица „Лавови“, Подтрибински простор и  Расхладно-топлотна станица:

08.30 – 10.30

Исидоре Секулић 34, 42-56, 60-68, 41-67;
Милоје Чиплића 2-8А;

С.Момчиловића 6-14Ц;
Школа и Традика:

11.30 – 14.00

Jанка Чмелика 29б, 31, 33:

09.00 – 12.00

Цара Душана 12-20:

11.00 – 13.00

2.

Бегеч

Делови ул. Краља Петра Првог, Бранка Радичевића, Д.Обрадовића и Ивандањска:

09.00 – 14.00

 

 

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066,као и на сајту "Електровојводине" www.elektrovojvodina.rs.