Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 09. и 10.07.2018.

Дана 07.07.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Жике Поповића 1-7 и 4

Футошка 32,34

09.30-11.00

Дана 09.07.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Стевана Мокрањца 10-18

Ђорђа Јовановића 2-6, 1-7

Пастерова 14-16

Руменачка 21, 99, 101

11.30-13.30

Стевана Мокрањца 20-24, 28-30

Јанка Веселиновића 1

Пастерова 24-28

Руменачка 29-35

ФИРМЕ: Киоск (пијаца)

               Рода маркет

08.30-10.30

2.

Лединци

Липарије

Дунавска

Браће Стајућанина

В.Мишића

Козарачка

Ковачевац

Кишањ

Беочински пут код извора

Торине

08.00-12.00

3.

Раковац

Салаксије

08.00-12.00

4.

Ветерник

Далматинска 22-42 и 21-39

Браће Токин 11-33 и 6-26

08.30-12.00

Дана 10.07.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Косте Рацина 5-15

С. Касапиновића 19-23

Цанкарева 2-12

Јанка Чмелика 24-26А

08.30-10.30

Бранка Бајића 9

ФИРМА: Идеа

11.30-13.30

2.

Ченеј

Потес Кузмановић салаши према хмељарнику

08.30-12.00

3.

Кисач

Јана Гомбара 108-152

09.00-11.00

4.

Петроварадин

Качићева 3-19, 2-16

09.00-12.00

Дана 11.07.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Цанкарева 22-30, 34-36А

Косте Рацина 38 и 23-31

Веселина Маслеше 34-38

ГАРАЖЕ

08.30-10.30

Цанкарева 5-13

Свете Касапиновића 17

Јанка Чмелика 22,22А

11.30-13.30

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.