Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 11.05.2018.

Дана 11.05.2018. г. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Сремска Митровица

Улица Румски пут

08.00-09.00

2.

Сремска Митровица и Лаћарак

Повремена искључења због орезивања грана ураслих у НН мрежу.

08.00-14.30

3.

Мартинци

Повремена искључења због измештања мерних места.

08.30-16.00

4.

Кузмин

Повремена искључења због измештања мерних места.

08.00-16.00

5.

Шашинци

Цело насељено место

08.00-09.00

6.

Ерем

Цело насељено место

08.00-09.00

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

                             Дана 11.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

                              

  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА "СРЕМСКА МИТРОВИЦА"