Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 11. и 12.06.2018.

У периоду од 11. до 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Петроварадин

Повремено у делу улице Динка Шимуновића:

08.30-13.00

Дана 12. и 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у викенд насељу око ауто кампа на уласку у Рибарско острво:

08.30-12.30

У периоду од 11. до 15.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремски Карловци

Повремено у појединим улицама насеља:

08.00-14.00

Дана 11.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Војводе Степе 38, 44-46;
Фирме: „Цуби“, Б.пумпа „ЕКО“, Аутопромет, „Унихемком“, Citroen „BelCar“  и Горење:

11.30-13.30

Булевар Војводе Степе 6-22, 26-30;
Фирме: Р.К. „Ексит“, Пегиони, Рестраде, Цикловент, Студио „Модена“, П.П. „Граничар“, Економска школа, АС Компани, ГП Градинг:

08.30-10.30

2.

Бегеч

Доситеја Обрадовића 1-13, 2-8;
Петра Драпшина 39-47, 34-56:

08.30-12.30

Дана 12.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Футошка 57-125;
Новака Радоњића 1:

Повремено између

08.00-10.00

Војводе Степе 48-Уради сам /*(Техномаркет);
Војводе Степе 50-MobilTrade „Форд и Мазда“ и Easpoint;

Војводе Степе 52-Лионер;
Војводе Степе 54 - Импулс Хеммија;

Војводе Степе 56-Мајски;
Војводе Степе 60-Универзал;
Војводе Степе 62-Велефарм:

11.30-13.30

Кисачка 11-19:

09.00-11.00

Павла Бакића 2-18:

10.00-12.00

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.