Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 11. и 12.09.2018.

Дана 11.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Лазе Лазаревића 23, 25;
Болница-Клиника, Вишњевац и Еуромедика:

11.30 – 13.30

Лазе Лазаревића 4-26, 3-31;
Ћирила и Методија 2-46, 1;
Хероја Пинкија 2, 1-25;
Гимназија, Градил и Црпка – Телеп:

08.30 – 10.30

Јабланичка 225Б-45, 24-50,1:

08.00 – 12.00

2.

Лединци

Стари Лединци и викенд насеља Брестови и Клиса у Старим лединцима

08.30 – 10.30

Дана 12.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Варга Ђуле 1,9,13,2,2А,10А,14, 2-14,3-13;

Ћирила и Методија 182-192А, 129-141:

П.Шандора 119 и 136;
И.Г.Ковачића 136:

09.00 – 12.00

Нови Сад-Клиса

Тителска 2-6, 1-7;
Темерински пут 99, 105;
Хотел „Зец“ и Родић МБ:

11.30 – 13.30

Нови Сад – Клиса

Боже Кузмановића 86-140, 49-97;
Сиришка 2-52, 1-33;
Савска 16-30, 27-35;
Стевана Вукомановића 2;
Змајевачки пут 53-59;

Босутска 28-32, 17;
Драгиње Ружић;
Темерински пут 34, 95;
Тителска 2-6, 1-7;
Дравска 2-8, 1-5;

08.30 – 10.30

2.

Ченеј

Међународни пут од расадника и скретања за село до кафане Лис и салаши Влаовићи:

08.30 – 13.00

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.