Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 12. и 13.06.2018.

У периоду од 11. до 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Петроварадин

Повремено у делу улице Динка Шимуновића:

08.30 – 13.00

Дана 12. и 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у викенд насељу око ауто кампа на уласку у Рибарско острво:

08.30 – 12.30

У периоду од 11. до 15.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Сремски Карловци

Повремено у појединим улицама насеља:

08.00 – 14.00

Дана 12.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Футошка 57-125;
Новака Радоњића 1:

Повремено између

08.00 – 10.00

Војводе Степе 48 – Уради сам /*(Техномаркет);
Војводе Степе 50 – MobilTrade „Форд и Мазда“ и Easpoint;

Војводе Степе 52 – Лионер;
Војводе Степе 54 - Импулс Хеммија;

Војводе Степе 56 – Мајски;
Војводе Степе 60 – Универзал;
Војводе Степе 62 – Велефарм:

11.30 – 13.30

Кисачка 11-19:

09.00 – 11.00

Павла Бакића 2-18:

10.00 – 12.00

Дана 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Цара Душана 1-27;
Футошка 41-55;
Сарајевска;

Стратимировића;
Војводе Книћанина – надземна мрежа:

Повремено између

08.00 – 10.00

Архиман.Јована Рајића 1-9;

Лукијана Мушицког 12-24:

09.00 – 11.00

2.

Петроварадин

Објекти на Тврђави: Академија уметности, Ресторан, Атеље испод Архива, Хотел, Историјски архив, Атељеи, Хидромет.завод, Планетаријум, Градско зеленило и Музеј:

08.30 – 10.30

Болница и Војна радионица:

11.30 – 13.30

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.