Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 13. и 14.06.2018.

У периоду од 11. до 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Петроварадин

Повремено у делу улице Динка Шимуновића:

08.30 – 13.00

Дана 12. и 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у викенд насељу око ауто кампа на уласку у Рибарско острво:

08.30 – 12.30

У периоду од 11. до 15.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Сремски Карловци

Повремено у појединим улицама насеља:

08.00 – 14.00

Дана 13.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Цара Душана 1-27;
Футошка 41-55;
Сарајевска;

Стратимировића;
Војводе Книћанина – надземна мрежа:

Повремено између

08.00 – 10.00

Архиман.Јована Рајића 1-9;

Лукијана Мушицког 12-24:

09.00 – 11.00

2.

Петроварадин

Објекти на Тврђави: Академија уметности, Ресторан, Атеље испод Архива, Хотел, Историјски архив, Атељеи, Хидромет.завод, Планетаријум, Градско зеленило и Музеј:

08.30 – 10.30

Болница и Војна радионица:

11.30 – 13.30

Дана 14.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Војводе Степе 56, 58, 64, 70;

Фирме: Хет Бард, Велебит, Ватро институт, Универзал, Текокомерц и Ауто кућа „Секулић“:

11.30 – 13.30

2.

Сремска Каменица

Раде Кончара 42-70, 43-71;
Новосадска 4:

09.00 – 11.00

3.

Петроварадин

Обсерваторијум, Атељеи, Тунел, Академија, објекат преко пута Хонверка са десне стране и објекат са десне стране Академије:

08.30 – 10.30

4.

Беочин

Предајник Црвени Чот и одмаралиште Летенка, Бранковац и викенд насеље Ердељ:

08.30 – 13.00

5.

Чортановци

Насеље Караш и Дунав насеље:

10.00 – 16.00

6.

Футог

Царице Милице ББ – према Футогу:

08.00 – 10.00

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.