Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 14.08.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 14.08.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова на ел. мрежи искључују:

1.

Глогоњ

4.Октобра, 29.Новембра од 4.Октобра до Млинске

08.30-13.30

2.

Панчево

Таковска; Филипа Вишњића; Максима Горког од Ж.Фогараша до П.Прерадовића; Цара Лазара од Ж.Фогараша до П.Прерадовића

08:00-10:00

3.

Панчево

Жарка Зрењанина 52; Моравска 3,5,7,8,9,11,13

10.15-11.30

4.

Панчево

Борска; део Охридске од пруге до броја 21 09.00-11.00
5.

Панчево

Борска: део Скадарске од пруге до броја 34; 11.15- 14.30
6.

Владимировац

Цело насеље осим колоније 08:00-15:00
7. Војводинци, Куштиљ општина Вршац Без струје остају оба села 07:30-17:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.