Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 15. и 16.03.2019.

Дана 15.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Новосадског сајма бр 2: Вега-ит  2,3,4,5,6, спрат и 8 спрат:

07.15-10.45

Арона Загорице 10-40, 35;
Новосадски пут 99-107;
Васе Јагазовића 4-20:

09.00-13.00

Сентандрејски пут 93-117а;
Зеленогрска;
Омладинска 52-80, 85-115:

08.00-14.00

Део  улице Стевана Вукмановића Чике 8-28, 7-21;
Тјентиште 2-8, 17;
Сентандрејски пут 156-182:

09.00-12.00

2.

Петроварадин

Палмотићева улица:

08.00-10.00

3.

Будисава

Део улица Д.Ђерђа, П.Драпшина и Вука Караџића:

08.30-13.30

4.

Шакотинац

Цело насеље, Економија, предузеће „Planeta S“, „Boban“ и викенд насеље Међа:

08.30-11.30

Дана 16.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Угао Ж.Зрењанина и Булевар М.Пупина-Семафор;
Ж.Зрењанина 2-4-Копродукт;
Л.Станојевића 1-9-Интерсервис;
Булевар М.Пупина 10-14;

Војвођанска банка, Финдоместик банка и НЛБ банка и Скупштина општине:

ОДЛОЖЕНО!!!

09.00-13.00

Булевар Ослобођења 30:

08.00-14.00

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.