Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 15. и 16.05.2018.

У периоду од 14. до 18.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

Повремено у Беочин селу:

08.00 – 14.00

Дана 15.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Петроварадин

Рељковићева 6-10, 20А-42А, 1-37;
Косте Нађа 34, 29-31А, 35;
Владана Деснице 2-18А, 24-32, 36-40, ,44-54, 1-45;
Раде Кончара 2-50:
Шеноина 12-16;
Рибарско насеље „Дунавац“ и Клуб „Русија“:

11.30 – 13.30

П.Рајачића 2-14, 18-34, 1-33, 39-51А;
Чајковског 2-8А, 30-32;
Прерадовићева 3-21;
Шеноина 2-8, 1, 1А, 1Б, 5, 7;

08.30 – 10.30

2.

Бегеч

Делови улица Бранка Радичевића, Д.Обрадовића и Ивандањска:

08.30 – 13.00

3.

Ветерник

Соње Маринковић 24-72, 43;
В.Мишића 51;
С.Ковачевића 21-49, 24-48:

10.00  - 12.00

Дана 16.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Петроварадин

Палмотићева 2-8, 1-5;
Прерадовићева 70-78, 59А-87;
Вртић „Цврчак“:

08.30 – 10.30

Рачког 98-196;
Мишелук 3-11;
Горњи Мишелук 2, 1, 3, 3А;
Којић Пласт:

11.30 – 13.30

Део викенд насеља Везирац од трафостанице према Буковцу:

09.00 – 11.00

2.

Кисач

Железничка 47-49 и Људевита Штура 1-37:

08.30 – 12.00

 

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066,као и на сајту "Електровојводине" www.elektrovojvodina.rs.