Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 16, 18. и 19.03.2019.

Дана 16.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Ослобођења 30:

08.00-14.00

Дана 18.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

С.Ивана Петровића;
Ђакона Авакума;
Стевана Тодоровића;
Oficelane „Astra“, Aqua System, Кортекс и остали потрошачи:

08.00-14.00

Део улице Слободана Селенића 5-35:

09.00-12.00

Руђера Бошковића;
Браће Кркљуш 10:

07.30-14.30

2.

Футог

Салаши преко пута предузећа „Арома“ у Футогу:

08.30-12.00

3.

Будисава

Део ул. Каћка, Цара Душана, Омладинска, Д.Чубића, П.Шандора:

08.30-13.30

Дана 19.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Миленка Грчића 21, 23:

08.30-10.30

Карела Чапека 2-10, 3;

Клиника „Telix“:

09.00-13.00

2.

Сремска Каменица

Део насеља Поповица око улице Соколска и око обилазнице око Сремске Каменице:

08.30-13.30

3.

Петроварадин

Део викенд насеља Алибеговац од трафостанице према Рибњаку:

10.00-12.00

4.

Будисава

Део ул. П.Шандора, Железничка и П.Драпшина:

08.30-13.30

Део ул. Каћка, Војвођанска, Омладинска, В.Караџића и Пионирска:

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.