Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 16. и 17.05.2018.

У периоду од 14. до 18.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

Повремено у Беочин селу:

08.00-14.00

Дана 16.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Петроварадин

Палмотићева 2-8, 1-5;
Прерадовићева 70-78, 59А-87;
Вртић „Цврчак“:

08.30-10.30

Рачког 98-196;
Мишелук 3-11;
Горњи Мишелук 2, 1, 3, 3А;
Којић Пласт:

11.30-13.30

Део викенд насеља Везирац од трафостанице према Буковцу:

09.00-11.00

2.

Кисач

Железничка 47-49 и Људевита Штура 1-37:

08.30-12.00

Дана 17.05.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Футошка 1/А-Хотел, Пословни простори и Банка:

09.00-11.00

2.

Сремска Каменица

Факултет за услужни бизнис“Фабус“;
Студенски дом;

Спортска хала:

11.30-13.30

Шимширова 12, 18, 36, 37;
Малина 6,10,12, 18-20, 24, 28, 1, 3, 9, 13-19, 29, ББ;
Јагода 8-10, 16-20, 24, 28-32, 5-11А, 17, 21-25;
Нова ББ;
Костељникова ББ;
Карађорђева 33-47;
Лединачки пут 53-57, 61-73;
Наде Љубојевић 2-10, 1-11;
Милоша Обилића 2-16А, 1-23;
Коларов:

Војводе Мишића 1-19, 2-8/А;
Митра Урошевића Ристе 2,4, 1-3;
Васе Стајића 5,7,19:

09.00-11.00

3.

Кисач

Део насеља сем дела Војвођанске од 13 октобра према Ирмову:

4.

Петроварадин

Сремска Каменица

Војводе Путника 49-51, 55-65, 71;
Динка Шимуновића 72-78, 86-90, 102А-104, 145, 149-153А, 157-159, 171;
Б.С.Павићевић и Градилиште:

08.30-10.30

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.