Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 17. и 18.04.2018.

У периоду од 16.04. до 20.04.2018. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село:

08.00-14.00

2.

Сремски Карловци

Повремено у појединим улицама насеља:

Дана 17.04.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Полгар Андраша 4 и 6:

10.00-12.00

Омладинског покрета 14,14А,14Б;
С.Митрова Љубише 10-12;

Булевар Јаше Томића 25-31:

11.30-13.30

Ј.Храниловића 24А-44Б, 15-67;
Руменачка 118-152, 15А;
Бачка 2-42, 1-37;
Стјепана Љубише 2А, 1А-7;
Ј.Веселиновића 2,1;

Булевар Јаше Томића 14;
Фирме: ЈКП „Пут“, ФК „Нови Сад“, Куглана, Меркур, Интернационал, Нова ложионица, Локотеретна станица, Ранжирна станица и Црпка К.Станковића:

08.30-10.30

2.

Сремска Каменица

Део Фрушкогорског пута,Сремачка,Западна и Бранковачка на Поповици:

08.30-12.30

3.

Буковац

Део насеља Алибеговац:

10.00-13.00

4.

Каћ

Исидоре Секулић 1Б-49, 2-58:

09.00-11.00

Дана 17.04.2018. г. се због ВАНРЕДНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Kaћ

Каћка Ада, КК „Граничар“ и бенз. станица „Минут“ и Минут лево“:

09.00-11.00

Дана 18.04.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Париске комуне 10, 10А,10Б, 15,15А,15Б,17,31-35;
Булевар Јаше Томића 19,19А,19Б,21,23;
Омладинског покрета 12, 12А, 12Б, 12Ц, 14:

М.З.О.Покрет и Киоск:

08.30-10.30

Париске комуне 22-24, 34-44;
Б.Атанацковића 46-48;
Омладинског покрета 7-9:

11.30-13.30

Которска 2-52, 1-45;
Јаношикова 6-18А, 1-11;
Бр. Миладинов 1-5, 2-4;
МЗ Јужни Телеп:

08.00-11.00

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066.