Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 18.04.2019.

Дана 18.04.2019. г. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују КДС у:

1.

Лаћарак

Ул. Слободана Пенезића.

09.00-14.00

КДС – Корисници дистрибутивног система

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.