Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 19.04.2019.

 Дана 19.04.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Рума

Ул. Јеленачка,

ул. Главна непарна страна од бр.289А до бр.301.

08:00-13:30

2. Велика Ремета

Део ул. Фрушкогорских Партизана део ка излазу у правцу Ирига.

ул. Радничка.

ул. Обале.
11:30-13:30
3. Рума Ул. Здравка Челара од бр.26 и 27 до краја улице. 08:00-10:00
4. Буђановци Ул. Небојше Јерковића од бр.15 и 16 до краја улице. 08:00-08:30
5. Жарковци Ул. ЈНА од ул. М.Горког до краја ка Путинцима. 14:00-14:30

У случају лоших временских прилика радови се одлажу.