Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 19.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 19.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Панчево

Змај Јовина од броја 26 до броја 32.

11:00-12:00

2.

Панчево

Новосељански Пут од викенд насеља Наритак ка Панчеву.

09:00-14:00

3. Панчево

В. Петровића 5,7,9

В. Влаховића 10,12,14,16.
09:00-12:00
4.

Кајтасово, Гребенац,

Драгићев Хат, Соколица и Јагодић

Општина Бела Црква

Нестанак напона уследиће у селима Кајтасово, Гребенац као и у викенд насељима

Драгићев Хат, Соколица и Јагодић.

09:00-13:00
5.

Влајковац

Општина Вршац

Светозара Милетића од кућних бројева 31-86 до краја улице

Ивковић Одаја.
10:30-14:00
6. Вршац Нестанак напона у следећим улицама. Старине Новака од почетка до Војводе Путника и Лазе Нанчића од Боре Костића до Косовске. 09.00-12.00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.