Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 20.10.2021.

Дана 20.10.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Банатско Ново Село

Ул. Народне револуције од Првог Маја до Петра Кочића.

08:30-11:00

2.

Банатско Ново Село

Ул. Баштенска од ЈНА до Народне Револуције

Ул. Првог Маја од ЈНА до Народне револуције

Ул. Партизанска.

11:30-13:30

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!