Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 20.11.2020.

Дана 20.11.2020. г. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују КДС у:

1.

Лаћарак

Ул. Савке Павић цела

Ул. Церска од бр. 29а-37ц и 18-38.

08.30-14.00

2.

Чалма

Ул. Бранка Радичевића од бр. 27-65 и 36-82

Ул. Фрушкогорска бр. 1 и бр. 2.

09.00-13.00

3.

Гргуревци

Гложањ.

11.30-13.30

КДС – Корисници дистрибутивног система

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.