Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 21.01.2021.

Дана 21.01.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Банaтско Ново Село

Маршала Титам (од Змај Јовине до Бранка радичевића).

08:30-09:30

2.

Банaтско Ново Село

Бориса Кидрича (од Иве Лоле Рибара до Првог Маја).

10:00-11:00

3.

Качарево

Део Радниче (од Моше Пијаде ка дрвари).

11:00-13:00

4. Вршац Гундулићева од броја 39 до броја 45 и Војводе Книћанина од броја 1 до броја 21. 08:30-13:30

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!