Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 22.01.2021.

Дана 22.01.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Вршац

Михајла Пупина парна од бр. 4-38, непарна бр. 1.

Васка Попе од Никите Толстоја до Михајла Пупина.

08:00-10:00

2.

Вршац

Ситничка,

Ђердапска.

08:30-14:00

3.

Вршац

Митрополита Стратимировића од Петра Драпшина до Куштиљске.

Куштиљска од Никите Толстоја до Митрополита Стратимировића.

11:00-13:00

4. Б. Ново Село Део насеља од улаза из правца Владимировца до центра (школе). 10:00-13:00
5. Старчево Део Ритске улице. 09:30-10:30

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!