Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 22.04.2019.

Дана 22.04.2019. г. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују КДС у:

1.

Дивош

Ул. Фрушкогорска 1-13а и 2.

09.00-10.00

2.

Дивош

Ул. Партизанска 57-85 и 82-158.

10.30-11.30

3.

Лаћарак

Ул. Железничка 43-67 и 44-66.

13.00-14.00

4.

Шуљам, Гргуревци, Лежимир и Дивош

Повремена искључења у појединим улицама због орезивања грана ураслих у НН мрежу

08.00-15.00

КДС – Корисници дистрибутивног система

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.